Naše oddelenia

1. oddelenie - Lienky - tvoria žiaci 1.roč. , 3.roč. a 4.roč.

vychovávateľka- Katarína Lisovszká : katarina.lisovszka@zsghle.sk

2. oddelenie - Chrobáčiky - tvoria žiaci 1.roč. , 2.roč. a 3.roč.

vychovávateľka - Bc. Mária Dzurillová : maria.dzurillova@zsghle.sk

3. oddelenie - Sovičky - tvoria žiaci 1.roč. a 3.roč. 

vychovávateľka - Miriam Štrublíková : miriam.strublikova@zsghle.sk

4. oddelenie - Žabky - tvoria žiaci 2.roč. a 4.roč.

vychovávateľka - Mgr. Drahomíra Slobodová: drahomira.slobobova@zsghle.sk