Výchovný program ŠKD

Výchovný program ŠKD v schválenej a podpísanej verzii je prístupný v kancelárii riaditeľky školy a na webstránke školy  (www.zsghle.sk) - dokumenty

 
Vytvorte si webové stránky zdarma!