Kontakt

Školský klub detí pri Základnej škole, 

G. Haina 37, 054 01 Levoča

Základná škola : www.zsghle.sk 

Vytvorte si webové stránky zdarma!