Poplatok 

Poplatok za ŠKD je 5 € mesačne, pričom sa platí do 12. dňa v mesiaci vychovávateľke na určenom oddelení.