Poplatok 

Poplatok za ŠKD je 10 € mesačne, pričom sa platí do 12. dňa v mesiaci vychovávateľke na určenom oddelení.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky