Imatrikulácia prvákov

Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostná a významná je pre nich aj imatrikulácia - prijatie do cechu žiackeho. Aby sa stali skutočnými žiakmi, museli splniť rôzne úlohy, ktoré preverili ich doposiaľ nadobudnuté vedomosti, zručnosti a šikovnosť. Po ich splnení a po slávnostnom sľube si prevzali prváci pamätný list a tiež malý darček.

Našim prvákom prajeme veľa úspechov a veríme, že sa im bude v našej škole dariť.

Vychovávateľky ŠKD

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky