"Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, 

lebo sú najcennejším darom a klenotom, 
ktorý sa nedá s ničím porovnať." 

J. A. Komenský